menu

free-download

Tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam


Tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam
CHƯƠNG I: BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA TĂNG TRƯỞNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
I. Phát triển kinh tế là gì?....................2
1.Khái niệm phát triển kinh tế...........................................................................2
2. Các yếu tố cốt lõi của phát triển kinh tế.....................2
2.1. Tăng trưởng kinh tế.................................2
2.2. Cơ cấu kinh tế..........................................3
2.3. Phúc lợi cho con người.........................................3
II. Những vấn đề liên quan đến con người................................4
1. Khái niệm..........................4
1.1. Bất bình đẳng......................................4
1.2. Bản chất của nghèo đói....................................5
2. Sự tồn tại của bất bình đẳng và nghèo đói ở các nước đang phát triển......6
III. Bản chất của mối quan hệ tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo..............7
1. Tăng trưởng kinh tế là tiền đề để phát triển.................7
2. Vì sao có tăng trưởng cao nhưng vẫn có sự tồn tại của bất bình đẳng và đói nghèo?............7
3, Vai trò của xoá đói giảm nghèo trong tăng trưởng và phát triển kinh tế....8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM
I. Đặc điểm kinh tế xã hội ở Việt Nam..................................................10
1. Việt Nam là một nước đang phát triển.................................10
2. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.........................10
II. Thực trạng và nguyên nhân đói nghèo ở Việt Nam.................................11
1. Định nghĩa chuẩn nghèo................................................11
1.1. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo quốc tế........................................11
1.2. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo của Chương trình xoá đói giảm nghèo quốc gia........11
2. Thực trạng đói nghèo Việt Nam..........................12
2.1. Đặc điểm nghèo đói ở Việt Nam......................12
2.2. Nghèo đói ở các vùng miền............................14
3. Nguyên nhân đói nghèo và các yếu tố chính ảnh hưởng..............15
3.1. Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn...................................15
3.2. Giáo dục và y tế.........................15
3.3. Bất bình đẳng giới ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của phụ nữ và trẻ em.......16
3.4. Những tác động của chính sách. và pháp luật.....................16
III. Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.......17
1. Đánh giá tăng trưởng kinh tế.....17
1.1. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao và đi dần vào thế ổn định.17
1.2. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục phát triển khả quan....................17
1.3. Lĩnh vực dịch vụ đã phát triển tích cực với yêu cầu của nền kinh tế.........17
1.4. Xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng cao...........................18
2. Những thành tựu đạt được trong xóa đói giảm nghèo nhờ tăng trưởng kinh tế.....18
3. Những thách thức và bài học kinh nghiệm...........................19
3.1. Những thách thức và khó khăn............................................19
3.2. Những bài học kinh nghiệm.........................................20
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM
I. Chuẩn nghèo mới của Việt Nam..................................21
II. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của Việt Nam đến năm 2010.....21
1. Mục tiêu phát triển...................................21
2. Các chỉ tiêu chủ yếu...........................21
III. Biện pháp chủ yếu................................22
1. Tạo môi trường tăng trưởng nhanh, bền vững và xoá đói giảm nghèo.....22
1.1. Tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng.............22
1.2. Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định............................................22
1.3. Tạo môi trường xã hội hướng về trợ giúp người nghèo.................23
2. Phát triển kết cấu hạ tầng................................................24
2.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch........................24
2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn..............................24
2.3. Huy động nguồn lực.......................................24
2.4. Bảo vệ môi trường.......................................................25
2.5. Tăng khả năng tiếp cận của người nghèo với các dịch vụ kết cấu hạ tầng.........25
3. Phát triển các ngành và các lĩnh vực theo hướng tăng trưởng cao và xoá đói giảm nghèo.......25
3.1. Tạo cơ hội cho người nghèo tăng thu nhập...........25
3.2. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng...........26
3.3. Phát triển mạng lưới an sinh xã hội.........................26
4. Huy động và phân bổ nguồn lực........................27
4.1. Huy động nguồn đầu tư..................................27
4.2. Chi tiêu Ngân sách.......................................27
4.3. Chi cho xoá đói giảm nghèo...........................28
5. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo..........28
5.1. Tổ chức thực hiện....28
5.2. Giám sát và đánh giá........................................29
KẾT LUẬN.

Lĩnh vực:XÃ HỘI

|đề tài Xã hội khác- tải miễn phí

|Trình độ:đại học

|Trường:

|Số trang:

|Lượt xem:2150

|lượt tải:2

|Chia sẻ:xahoi

|Gửi lúc :18:49-05/08/2013


Click để chia sẻ >>

TIỆN ÍCH - TẢI MIỄN PHÍ

dethi
ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Có bài giải

vanban
MẪU VĂN BẢN

Nhiều lĩnh vực

huongdan
HƯỚNG DẪN

Trình bày luận văn

luanan
LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nhiều thể loại

vieclam
VIỆC LÀM

Nghệ thuạt xin việc

decuong
ĐỀ CƯƠNG

đề cương đã soạn

caohoc
CAO HỌC

Luận văn cao học

detaimoi
ĐỀ TÀI MỚI

danh sáhc mới

ky-nang-mem
KỸ NĂNG MỀM

Áp dụng thực tế

GIÁ SÁCH - TẢI MIỄN PHÍ

icon
SÁCH KINH DOANH

Của nhiều tác giả

nghethuat
NGHỆ THUẬT

Nghệ thuận sống...

icon
CN THÔNG TIN

Hướng dẫn

icon
SÁCH KHOA HỌC

Nhiều lĩnh vực

icon
TRUYỆN CÁC LOẠI

Nhiều thể loại

icon
CUỘC SỐNG

Quà tặng cuộc sống

icon
SÁCH NỔI TIẾNG

Của người nỗi tiếng

icon
SÁCH MIỄN PHÍ

Giới thiệu sách mới

SÁCH AUDIO

Sách nói

nextlui imag
  • tintuc
  • nganluong
  • vieclam365
nexttien image

Đối tác

icon icon
End #doitac End #hiendoitac-->

Đề tài mới nhất

SI15-007

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 78

|Lượt xem:195

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :03:02-16/09/2015

SI15-006

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 29

|Lượt xem:190

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :02:48-16/09/2015

SI15-005

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang:

|Lượt xem:180

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :02:15-16/09/2015

SI15-004

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 35

|Lượt xem:177

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :15:25-15/09/2015

SI15-003

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 59

|Lượt xem:174

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :14:03-15/09/2015