menu

free-download

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY TRONG NHTM 


1.Vai trò của nghiệp vụ cho vay trong NHTM


2.Phân loại nghiệp vụ cho vay


2.1 Phân loại theo kỳ hạn


2.1.1 Ngắn hạn


2.1.2 Trung hạn


2.1.3 Dài hạn


2.2 Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng


2.1.1 Cho vay có bảo đảm


2.1.2 Cho vay không có bảo đảm


3. Quy trình nghiệp vụ cho vay


3.1 Hợp đồng cho vay


3.1.1 Khái niệm hợp đồng cho vay


3.1.2 Các yếu tố cấu thành một hợp đồng cho vay


3.2 LãI suất cho vay ở các NHTM


3.2.1 Khái niệm lãi suất cho vay


3.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất cho vay của NHTM


3.3 Quy trình cho vay


4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các NHTM


4.1 Vốn


4.2 Tính ổn định của các khoản ký thác


4.3 Điều kiện kinh tế


4.4 Chính sách tiền tệ và tài chính


4.5 Đội ngũ nhân viên


4.6 Nhu cầu của khu vực phục vụ


4.7 Rủi ro của các khoản vay


5. Nguyên tắc quản lý tiền cho vay


5.1 Sàng lọc và giám sát


5.2 Lựa chọn các hình thức đảm bảo tiền vay và số dư bù


5.3 Hạn chế tín dụng


5.4 Quan hệ khách hàng lâu dài và hạn mức tín dụng 


Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở CÁC NHTM 


1. Thực trạng hoạt động cho vay


2. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay của NHTM


2.1 Kết quả


2.2 Hạn chế


2.3 Nguyên nhân của những hạn chế 


Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NHTM 


1. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay


2. Giải pháp hạn chế rủi ro  


KẾT LUẬN 

luanvan  , luan van , luận văn,  Luận văn thạc sĩ Luận văn đại học Chuyên đề tốt nghiệp Luận án tiến sĩ  Báo cáo tốt nghiệp -Thực tập  Đề án  Bài tập nhóm Chuyên đề trung cấp-cao đẳng Chuyên đề trung cấp   Đào tạo cán bộ       Báo cáo nghiệp vụ         Báo cáo ngắn  Đại học - Tải miễn phí         Cao học - tải miễn phí      Tiến sĩ - Tải miễn phí  Tài liệu kinh tế           Kinh doanh - miễn phí


Lĩnh vực:KINH TẾ

|Cao học - tải miễn phí

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang:

|Lượt xem:277

|lượt tải:0

|Chia sẻ:Nguyễn Tri Tuấn Khoa

|Gửi lúc :03:50-24/09/2012


Click để chia sẻ >>

TIỆN ÍCH - TẢI MIỄN PHÍ

dethi
ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Có bài giải

vanban
MẪU VĂN BẢN

Nhiều lĩnh vực

huongdan
HƯỚNG DẪN

Trình bày luận văn

luanan
LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nhiều thể loại

vieclam
VIỆC LÀM

Nghệ thuạt xin việc

decuong
ĐỀ CƯƠNG

đề cương đã soạn

caohoc
CAO HỌC

Luận văn cao học

detaimoi
ĐỀ TÀI MỚI

danh sáhc mới

ky-nang-mem
KỸ NĂNG MỀM

Áp dụng thực tế

GIÁ SÁCH - TẢI MIỄN PHÍ

icon
SÁCH KINH DOANH

Của nhiều tác giả

nghethuat
NGHỆ THUẬT

Nghệ thuận sống...

icon
CN THÔNG TIN

Hướng dẫn

icon
SÁCH KHOA HỌC

Nhiều lĩnh vực

icon
TRUYỆN CÁC LOẠI

Nhiều thể loại

icon
CUỘC SỐNG

Quà tặng cuộc sống

icon
SÁCH NỔI TIẾNG

Của người nỗi tiếng

icon
SÁCH MIỄN PHÍ

Giới thiệu sách mới

SÁCH AUDIO

Sách nói

nextlui imag
  • tintuc
  • nganluong
  • vieclam365
nexttien image

Đối tác

icon icon
End #doitac End #hiendoitac-->

Đề tài mới nhất

SI15-007

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 78

|Lượt xem:189

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :03:02-16/09/2015

SI15-006

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 29

|Lượt xem:184

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :02:48-16/09/2015

SI15-005

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang:

|Lượt xem:176

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :02:15-16/09/2015

SI15-004

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 35

|Lượt xem:173

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :15:25-15/09/2015

SI15-003

Lĩnh vực:KỸ THUẬT

>>Hóa sinh

|Trình độ:

|Trường:

|Số trang: 59

|Lượt xem:171

|lượt tải:0

|Chia sẻ:luanvannet

Gửi lúc :14:03-15/09/2015